• ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳವೆಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ

    ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳವೆಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ

    ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳವೆಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ

    ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಗವಿಮಠದ ಕುರಿತು.

ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಷಿಷ್ಟತೆಗಳು

ದಾಸೋಹ

ಶ್ರೀ ಗವಿಮಠ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ, ಆರೋಗ್ಯ ದಾಸೋಹ ಅರಿವಿನ ದಾಸೋಹ, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಗಳ ಸಂಗಮ ಸಾವಿ ಸಾವಿರ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ, ನಿತ್ಯವೂ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿತ್ಯದಾಸೋಹದ ಜೋತೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Read More

ಗಣ್ಯರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

Reach Us

Samsthan Shree Gavimath

Koppal -583231 Dist:Koppal State:Karnataka Country:India

+91 9880494419 / +91 9980899219

© Samsthan Shree Gavimath, Koppal . All Rights Reserved | Design by W3layouts